LOADING

صنعت گردشگری سلامت در شرایط ویروس کووید-19

لازم به ذکر است که به واسطه صنعت گردشگری سلامت سالیانه حدود 5/1 میلیارد دلار ارز وارد کشور می شد. بنابراین طبق تخمین ها، پس از شیوع ویروس کرونا ایران حدود 30 درصد از حجم بازار گردشگری پزشکی را از دست داده است که این امر لزوم تلاش مضاعف برای دوران کرونا و پساکرونا را نشان می دهد.

یکی از مهمترین اقدامات رونق مجدد گردشگری سلامت و توریسم درمانی، حضور فعال و موثر ذینفعان داخلی این صنعت در نمایشگاه های بین المللی و رویدادهای مهم دیگر این حوزه می باشد.

این خبر را به اشتراک بگذارید:
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email