LOADING

تشکیل کارگروه های برگزاری نمایشگاه - نشست تخصصی سلامت،
مراقبت و درمان در حوزه زیبایی لاویا

با توجه به آغاز سال 1400 و نامگذاری این سال به نام تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها توسط رهبر معظم انقلاب بر همگان مسلم است که برای تحقق امر تولید ملی و فراتر از آن رونق اقتصادی می بایست، حمایت های همه جانبه از افراد و نهادهایی که قدم های مؤثر و سازنده در این راستا برمیدارند صورت پذیرد و تمامی تلاش ها در جهت رفع موانع کارکردی و راهبردی در خصوص اقدامات مولد همراه با خلاقیت و نوآوری باشد.

این خبر را به اشتراک بگذارید:
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email